หินประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการลับดาบญี่ปุ่น (Foundation Polishing Stones)

ใส่ความเห็น

12 ธันวาคม 2010 โดย pinkcow

การลับดาบญี่ปุ่น (Foundation Polishing) ถือเป็นเป็นขั้นตอนเตรียมความพร้อมสำหรับการขัดดาบ โดยมีจุดประสงค์หลักคือปรับสภาพผิวดาบที่เสียหายเนื่องจากสนิม ร่องรอยการใช้งาน หรือผิวดาบของเก่าที่ไม่สมบูรณ์ ให้เรียบร้อย ดังนั้น หินลับที่ใช้ในขั้นตอนนี้จะเป็นหินค่อนข้างหยาบ เพื่อกินเนื้อเหล็กได้ดี โดยสามารถใช้ได้ทั้งหินธรรมชาติและหินสังเคราะห์

หินหลักๆ ที่ใช้สามารถเรียงตามลำดับได้ดังต่อไปนี้
1. Arato
2. Kongoto
3. Binsui
4. Kaisei
5. Chu-Nagura
6. Koma-Nagura
7. Suita
8. Uchigumori ha-to
9. Uchigumori ji-to

Arato, Kongoto และ Binsui ยังจัดว่าเป็นหินหยาบ แต่มีความละเอียดแตกต่างกัน โดย Arato หยาบที่สุดและค่อยๆ ละเอียดขึ้นจนไปถึง Binsui ซึ่ง Binsui จะถือได้ว่าเป็นหินก้อนแรกในขั้นตอนของการขัดดาบได้เช่นกัน

เมื่อถึง Kaisei หินก้อนนี้จะเป็นหินที่ค่อยๆ ทำให้ฮามอนปรากฎขึ้น

ตั้งแต่ Chu-Nagura เป็นต้นไป จะเป็นหินธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งตั้งแต่ระดับนี้ไปจนถึง Suita จะเป็นการลับเพื่อดูว่าฮามอนของดาบเป็นเช่นไร และเมื่อถึงสองก้อนสุดท้ายคือ Uchigumori ha-to และ Uchigumori ji-to จะเป็นหินสำหรับเรียกฮามอนโดยเฉพาะ เพื่อให้ช่างสามารถพิจารณาได้ว่าจะวางแผนการขัดดาบเล่มนี้ต่อไปเช่นไร

ในการลับดาบนั้น ช่างจะลับทั่วทั้งใบตาบไปในทิศทางเดียวกัน ต่างจากการขัดดาบที่จะเป็นการขัดเฉพาะจุด โดยในการเปลี่ยนหินแต่ละครั้ง จะต้องลับจนกว่าจะลบร่องรอยของหินก้อนที่ผ่านมาได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ เพราะหินยิ่งละเอียดก็ยิ่งกินเนื้อเหล็กได้น้อย หากเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง การย้อนกลับไปแก้ไขนั้นเหนื่อยมาก นอกจากนี้ ผิวของดาบในขั้นตอนของการลับนี้จะยังมีลักษณะขุ่น ไม่ได้ใสกริ๊งเหมือนที่เห็นเวลาผ่านการขัดเสร็จแล้วครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: