รู้จัก “วัวชมพู” กันซักนิด…

วัวชมพูหรือ pinkcow เป็นชื่อแทนตัวของผมในเวปบอร์ด  ชื่อนี้มาโดยบังเอิญ ไม่มีเหตุและผล  ดังนั้น ชื่อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอดีตของผมที่ว่าเป็นเด็กเลี้ยงวัวในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย หรือปัจจุบันที่ผมเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัว หรือว่าอนาคตที่ผมจะกลายเป็นเจ้าของฟาห์มวัว GMO ที่ทำให้วัวทุกตัวเป็นสีชมพู 

ผมแค่ชอบ เลยใช้ชื่อนี้มาตลอด

Blog นี้เขียนถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลับมีดที่ผมได้พบได้ทำมา ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือ วิธีการ แนวทาง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจ  ผมจะแยกย่อยเป็นหัวข้อสั้นๆ เพื่อง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ แต่สุดท้ายเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นสิ่งเดียว แง่มุมของผมด้านอื่นๆ สามารถหาชื่อ ek pinkcow ใน Facebook ครับ

โดยทั่วไป ผมจะสิงอยู่ใน Bladereview.com เวปบอร์ดเกี่ยวกับมีดและของมีคม ที่การพูดคุยไม่จำกัดแค่มีด แต่รวมถึงการระวังตัวจากภัย การป้องกันตัวเมื่อเกิดเหตุ รู้จักมีดและใช้อย่างถูกวิธี รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย

ผมเชื่อว่าความอยากรู้อยากเห็นเป็นหนทางที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรใหม่ๆ และเราทุกคนต่างเป็นตัวของตัวเอง ข้อสงสัยของเราไม่สมควรรอให้ผู้อื่นเป็นคนถาม ดังนั้น อยากรู้จงถาม!!! ไม่มีคำถามโง่ๆ ครับ แต่คำตอบโง่ๆ อาจมีได้ครับ

ข้อเขียนทุกชิ้นใน blog แห่งนี้อยู่ภายใต้ “สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สำหรับประเทศไทย”

Creative Commons License
การลับมีดและเรื่องที่เกี่ยวข้อง by ek_pinkcow@bladereview.com is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 Thailand License.
Based on a work at pinkcow.wordpress.com.

โฆษณา
%d bloggers like this: